Liên hệ – Công ty cổ phần xây dựng Việt Công Minh
 • Liên hệ

Liên hệ

 • Company: VIET CONG MINH Construction Joint Stock Company
  Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Xây dựng VIỆT CÔNG MINH
 • Abbreviate name: VCMC JSC
  Tên giao dịch: VCMC JSC
 • Head office: 3rd Floor, An Phu Building, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, HCM City
  Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà An Phú, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp. HCM
 • Tel/Fax: (84) 36 123 789
  Số điện thoại/Fax: (84) 36 123 789
  Emai: jsc@gmail.com – trunghieu.vcm@gmail.com
 • Account number: 102477099 – Số tài khoản: 102477099
 • Bank name: ACB Bank, Van Lang Branch
  Tên ngân hàng: Ngân hàng ACB, Chi nhánh Văn Lang
 • Account name: VIET CONG MINH Construction Joint Stock Company
  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Xây dựng VIỆT CÔNG MINH
 • SĐT : (+84) 028 36 123 789 – Hotline: 0917 11 3489
Scroll
0917113489